Pomiary diagnostyczne kabli

Próby napięciowe i diagnostyka kabli 6 – 10 – 15 – 20 – 30kV

 • oględziny zewnętrzne głowic kablowych
 • sprawdzenie zgodności faz
 • sprawdzenie ciągłości żył roboczych / żył powrotnych
 • pomiar rezystancji żył roboczych
 • pomiar pojemności każdej fazy linii kablowej
 • pomiar rezystancji izolacji głównej kabla 5kV
 • Monitorowana próba wytrzymałości napięciowej izolacji głównej z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) poprzez
 1. System VLF 0,1Hz cosinus prostokątny (CR) lub sinus
 2. System DAC (samogasnąca fala oscylacyjna OWTS)
 3. Systemm z napięciem stałym – bez WNZ
 • pomiar rezystancji izolacji głównej kabla po próbie napięciowej napięciem 5kV
 • próba napięciowa powłoki z użyciem napięcia DC, 5kV / 1min
 • pomiar tg delta przy napięciu VLF 0,1Hz sinus do 2Uo

_ _ _ _

Próby napięciowe i diagnostyka kabli 110kV (2Uo) i 220kV (1.4Uo)

Zakres badań odbiorczych dla kabli wysokiego napięcia:

 1. Oględziny zewnętrzne głowic kablowych
 2. Sprawdzenie zgodności faz
 3. Sprawdzenie ciągłości żył roboczych / żył powrotnych
 4. Pomiar rezystancji żył roboczych / żył powrotnych
 5. Pomiar pojemności każdej z faz linii kablowej
 6. Pomiar rezystancji izolacji głównej kabla 5 kV
 7. Pomiar rezystancji izolacji powłoki zewnętrznej (nieobligatoryjnie)

8. Monitorowana próba wytrzymałości napięciowej izolacji głównej za pomocą napięcia przemiennego DAC – 50 wzbudzeń DAC lub 60mi, napięcie 2Uo, pomiar jednostronny, pomiar współczynnika stratności tangens delta.

9. Detekcja obecności wyładowań niezupełnych na długości kabla (określenie wartości i ilości wyładowań), pomiar jedno lub dwustronny (w zależności od długości linii), detekcja WNZ z użyciem technologii TDR (Time Domain Reflectometry) umożliwiającej detekcję WNZ na długości kabla w izolacji kablowej jak również w zainstalowanym osprzęcie kablowym.

10. Pomiar rezystancji izolacji głównej kabla po próbie napięciowej 5 kV

11. Próba napięciowa powłoki zewnętrznej z użyciem napięcia DC o wartości 4kV/mm ale nie mniej jak 10 kV przez 1 min od momentu ustabilizowania się napięcia.